حیف برنج مرغوب است که آبکش شود!

عکده فروش برنج طارم هاشمی مازندران
حیف برنج مرغوب است که آبکش شود
عکده فروش برنج طارم هاشمی مازندران

حیف برنج مرغوب است که آبکش شود

حیف برنج مرغوب است که آبکش شود
دمپخت بهتر است یا آبکش؟ مسئله این است! برنج غیر از نشاسته، پروتئین و چربی، ویتامین هم دارد؛ بویژه ویتامین‌های مهم گروه ب مثل ویتامین بِ‌یک. وقتی برنج آبکش می‌شود این ویتامین‌ها که محلول در آب هستند بیشتر از دست می‌روند. بنابراین ارزش غذایی برنج کته بیشتر از آبکش آن است. برخلاف تصور افراد،‌ با آبکش کردن مقدار نشاسته برنج کم نمی‌شود؛ چون خود دانه برنج حاوی نشاسته است و تا برنج می‌بینید نشاسته هم وجود دارد. پس اگر اضافه وزن دارید،‌ مصرف آن را کم کنید مخصوصاً ته‌دیگ برنج را که پرچرب و پرکالری است.

برنج بیشه سبز

سایت برنج فروشی بیشه سبز